NAKAMA GLOBAL VIETNAM

image_pdfimage_print

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

 Công ty NAKAMACHIKURO GROBAL VIETNAM [sau đây được gọi là (công ty của chúng tôi )] coi trọng sự tin tưởng của người dùng là ưu tiên hàng đầu , đối với việc cung cấp thông tin liên quan đến cá nhân người dùng , chúng tôi tin rằng việc xử lý chính xác và bảo mật là trách nhiệm quan trọng cho công ty chúng tôi .Vì mục tiêu đó , chúng tôi đã thiết lập ”chính sách bảo mật ” liên quan đến thông tin cá nhân của người dùng , và sẽ thực hiện triệt để phương thức xử lý thông tin cá nhân đến toàn thể nhân viên và các công ty trực thuộc . Nội dung được hiển thị ở phía dưới. Ngoài ra ,liên quan đến thông tin cá nhân mà chúng tôi đã có và sử dụng , chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân của người dùng theo chính sách này . 

XỬ LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

 1. Thu thập thông tin cá nhân
  Công ty chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân một cách hợp pháp và công bằng . Khi yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân , chúng tôi sẽ thông báo trước mục đích thu thập và nội dung sử dụng , và chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin cá nhân một cách chừng mực trong phạm vi kinh doanh hợp pháp của công ty .
 2. Việc sử dụng và chia sẻ sử dụng thông tin cá nhân .
   Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân đã được người dùng ủy thác trong phạm vi được sự đồng ý của người cho thông tin cá nhân và trong phạm vi mục đích thu thập thông tin cá nhân . Về mục đích sử dụng , trong phạm vi ” mục đích sử dụng ” sau đây , chúng tôi sẽ sử dụng vào những việc cần thiết để đạt được mục đích đó trong phạm vi kinh doanh hợp pháp của chúng tôi . 
  ● Về phạm vi mục đích sử dụng :
  – Khi liên hệ công việc .
  – Khi cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ do công ty chúng tôi xử lý .
  – Khi phản hồi thắc mắc hoặc yêu cầu của người dùng .
  – Ngoài ra,trong trường hợp mục đích thông báo cho người dùng trước và được sự đồng ý . 
  Về việc sử dụng ngoài những mục đích trên.
  Khi cần sử dụng thông tin cá nhân của người dùng cho mục đích khác với những mục đích trên , trừ trường hợp được pháp luật cho phép , chúng tôi sẽ chỉ sử dụng nếu được sự đồng ý của người dùng cho việc sử dụng thông tin đó .
 3. Việc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba
   Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của người dùng cho bên thứ ba nếu không có sự đồng ý của người dùng . Tuy nhiên , điều này không áp dụng nếu có những trường hợp đặc biệt như nghĩa vụ pháp lý mà công ty của chúng tôi phải tuân thủ do luật pháp và các tiêu chuẩn khác áp dụng cho thông tin cá nhân .
 4. Thủ tục tiết lộ -chỉnh sửa thông tin cá nhân
  Trường hợp nếu có yêu cầu , truy vấn , chỉnh sửa hay xóa thông tin cá nhân do người dùng cung cấp , vui lòng liên hệ phòng hướng dẫn để được giải đáp . Trừ khi các yêu cầu như vậy gây ảnh hưởng , cản trở đến sự hoạt động kinh doanh của công ty ,thì sau khi xác nhận được các yêu cầu đó là do chính người sử dụng yêu cầu vào khoảng thời gian hợp lý, thông tin cá nhân của người dùng sẽ được tiết lộ , sữa chữa hoặc bị xóa . 

Tuân thủ luật pháp và quy tắc về bảo vệ thông tin cá nhân .

 Công ty của chúng tôi sẽ tuân thủ các luật và quy tắc liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân mà công ty chúng tôi đang nắm giữ . Ngoài ra , chính sách này còn dựa trên luật pháp của Nhật Bản ( bao gồm cả luật pháp liên quan đến nước ngoài khi ở nước khác ), ngoài ra chúng tôi sẽ đánh giá theo các chỉ tiêu khác . Công ty chúng tôi sẽ thiết lập chính sách cơ bản liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân và sẽ cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân dựa trên các luật và quy tắc như luật bảo vệ thông tin cá nhân theo chính sách này .

Các biện pháp quản lý bảo mật thông tin cá nhân :

Công ty của chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp an toàn để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi bị truy cập trái phép , mất mát , phá hủy , làm sai lệch , rò rỉ thông tin cá nhân v.v…., đồng thời thiết lập hệ thống quản lý để đảm bảo tính chính xác , an toàn và phù hợp . Ngoài việc hạn chế người bên ngoài vào văn phòng xử lý thông tin cá nhân , chúng tôi sẽ tiến hành các hoạt động giáo dục , huấn luyện cho toàn thể cán bộ , nhân viên tham gia bảo vệ thông tin cá nhân của công ty , ngoài ra chúng tôi sẽ cố gắng cử người quản lý để quản lý thông tin cá nhân một cách hợp lý .

Sử dụng biểu tượng web và cookie ,

Trang web của công ty chúng tôi sử dụng các công nghệ như ”cookie ”và ”web Peacon” , để thu thập thông tin truy cập cho người dùng . Không có thông tin nào thu được thông qua những điều này có thể xác  định được danh tính của một cá nhân . Ngoài ra , nếu bạn sử dụng trang web của chúng tôi với các cài đặt không chấp nhận cookie hoặc không hiển thị hình ảnh trong trình duyệt của bạn , thì một số chức năng được cung cấp trên trang web có thể không khả dụng . 

Giới thiệu về việc sử dụng google analytics

 Chúng tôi có thể sử dụng google analytics trên trang web của mình . Google analytics sử dụng cookie để thu thập thông tin truy cập vào trang web của chúng tôi . Phương pháp thu thập và sử dụng thông tin truy cập được quy định bởi điều khoản dịch vụ của Google analytics và chính sách quyền riêng tư của google .
 
 được quy định bởi điều khoản dịch vụ của Google analytics và chính sách quyền riêng tư của google . 
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=vi

Về vấn đề cải tiến liên tục

 Công ty chúng tôi sẽ liên tục xem xét và cải tiến để đáp ứng theo những thay đổi về pháp luật của Nhật Bản liên quan đến nổ lực bảo vệ thông tin cá nhân ( bao gồm các điều luật và quy định liên quan ở nước ngoài ) về phương pháp xử lý và những thay đổi trong môi trường .  

Hướng dẫn

 Các thắc mắc liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân sẽ được hướng dẫn tại các điểm liên hệ sau .
 [ Nơi tiếp nhận xử lý thông tin cá nhân ]
 NAKAMACHIKURO GROBALVIETNAM trụ sở chính tại Nhật Bản .
 Mã bưu điện : 808-0113
 Văn phòng NAKAMACHIKURO : 3-39 haragawa quận wakamatsu thành phố kitakyusyu tỉnh fukuoka .
 Số điện thoại : 093-772-3010