image_pdfimage_print

Thông tin địa chỉ :

[ Trụ sở chính tại Việt Nam ] KPC

 Villa A3 , 73 Vạn Bảo , Ngọc Khánh , Ba Đình , Hà Nội , Việt Nam
TEL +84-24-7777-8788

[ Trụ sở chính tại Nhật Bản ] Văn phòng công ty NAKAMACHIKURO

中間築炉

 Mã bưu điện : 808-0113
 3-39 Haragawa, quận Wakamatsu , thành phố Kitakyusyu , tỉnh Fukuoka .
TEL : 093-772-3010
IP-IPHONE : 050-3538-8541
FAX : 093-772-3011