NAKAMA GLOBAL VIETNAM

image_pdfimage_print

bộ sưu tập

Các thực tập kỹ năng người Việt Nam đang hoạt động tại trụ sở chính Nhật Bản .

 ~ Các phong trào làm việc của thực tập sinh kỹ năng năng Việt Nam rất đáng chú ý ~