NAKAMA GLOBAL VIETNAM

image_pdfimage_print

TRIẾT LÝ KINH DOANH :

 Kể từ khi thành lập công ty vào năm 1968 , chúng tôi luôn coi trọng việc kết nối giữa con người với con người lại với nhau .
Hơn nữa , bởi đó là sự nghiệp xây dựng lò được kết hợp giữa sức lực của mỗi người thợ thủ công và sự nhiệt tâm của họ , yêu cầu của công ty , chúng tôi nghĩ đó là trước hết nên xây dựng mối quan hệ niềm tin .
Vào tháng 6 thời kì heisei thứ 19 , công ty đã tiến hàng thay đổi tổ chức , và đang bắt đầu triển khai những giai đoạn mới .
Làm thế nào để đối mặt với môi trường và mối quan hệ giữa con người với con người , hơn nữa , chúng tôi nghĩ rất muốn tích lũy phát triển kỹ thuật công nghệ để xây dựng đúc lò . 

Thời kì hiện tại đã thay đổi thành Reiwa , vào tháng 4 năm 2021 ( Reiwa 3 ) , với tư cách là công ty Nhật Bản , hoạt động chủ yếu là ngành xây dựng đúc lò đầu tiên ở Châu Á , chúng tôi đã mở rộng và gia nhập  vào thị trường Việt Nam , công ty chúng tôi bắt đầu nhận giấy phép phụ của ngành đúc lò từ chính phủ  Việt Nam , và đã thành lập công ty con NAKAMA CHIKURO GLOBAL VIỆT NAM .

Trong tương lai , với tư cách hoạt động như cửa hàng ăng -ten , quầy hàng giới thiệu sản phẩm bậc nhất ở khu vực Châu Á , và đóng một vai trò quan trọng trong lĩnh vực môi trường như xử lý các lò đốt sinh  thái , xử lý rác thải, cung cấp hệ sinh thái và phát điện để giảm thải lượng khí CO2 cho các nước đang phát  triển , cùng với những dự án về lò đốt , ngoài sự nghiệp xây dựng đúc lò ra, chúng tôi sẽ thúc đẩy mạnh  mẽ các lĩnh vực phát triển kinh doanh mới trên thế giới như thương mại tổng hợp , giới thiệu nhân sự , tư vấn thực phẩm v.v….