NAKAMA GLOBAL VIETNAM

image_pdfimage_print

LỜI NÓI ĐẦU

Công ty chúng tôi ,được thành lập vào tháng 4 , năm 1968 ( thời kì showa 43 )và bắt đầu hoạt động sự nghiệp với ngành xây dựng, đúc lò tại khu vực kyusyuu. 
Vào tháng 4 năm 2021 ( thời kì reiwa 3 ), chúng tôi đã thành lập công ty con NAKAMA CHIKURO GLOBAL VIETNAM ( NAKAMA GLOBAL ) tại Hà Nội , Việt Nam với dự định sẽ triển khai hai hoạt động chính là ngành xây dựng dân dụng ( xây dựng đúc lò ) và thương mại tổng hợp .

Trong suốt 50 năm kể từ khi thành lập , chúng tôi luôn cẩn trọng việc đúc từng viên gạch một với nhau và hướng đến mục tiêu trở thành [ sự tồn tại cần thiết của khách hàng ] , để có thể tiếp tục xây dựng niềm tin từ khách hàng , chúng tôi sẽ cố gắng làm việc để đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam thông qua hoạt động xử lý , lĩnh vực kinh doanh mà chúng tôi phụ trách . 

 Giám đốc đại diện     NIN ODA